M.P.A.C. skapar originella scenkonstverk i kollektiva processer grundade i ett normkreativt och feministiskt förhållningssätt. 

 

Vår huvudsakliga scenkonstnärliga form är clown, vilket genomsyrar vårt arbete med cirkus, teater, dans, performance, musik och video. För oss är clownen av naturen anarkistisk och fungerar som ett slags samhällets samvete. Clownen existerar i kontakten med publiken. Humor är en drivkraft. Leken är central.

M.P.A.C. creates original works of performing arts through devising steeped in a standard critical and feminist approach.

 

Our main artistic expression is clown. To us, the clown is by nature anarchic, acts as a kind of a social conscience and exists in contact with the audience. We are intrigued to create a clown for today, that speaks to the people of today, a clown that shakes and rocks and storms and comforts. Giving relief and insight in the human condition. Giving a platform to meet strangers and playfully connect.