M.P.A.C. samarbetar med Patricia Franke i turnéläggningen av HAIRY TALES.

Presentation av Patricia Franke:

Nyskapande, säreget, en underliggande mening, det är den röda tråden man känner igen i de artistiska uttryck och produktioner där Patricia Franke har varit delaktig. Sedan uppstarten av Agent Franke 2012 har arbetets fokus legat på det vackra, ifrågasättande och humoristiska inom fotografi, något som ger betraktaren en direkt upplevelse och sedan dröjer kvar i tanken.

Idag driver Patricia agenturen med två inriktningar, fotoagent för stillbildsfotografer, och producent för nutida scenkonst i nycirkus och fysisk teater. I andra uppdrag ingår även arbete på frilansbasis som projektledare för kortare produktioner inom reklamfilm och tv. Arbetsrelationerna karaktäriseras alltid av personliga, nära och långsiktiga samarbeten med de som agenturen stolt representerar.

Patricia har en tidigare bakgrund som frilansfotograf och arbetar än idag med sitt personliga konstfoto. Tidigare uppdrag har även innefattat arbete inom PR, marknadsföring och sponsring för kreatörer och konstnärer.

Konst, fotografi och scenkonst är bränslet i livet.

Mer info finner ni på www.agentfranke.se

Kontakt:  Patricia Franke  info@agentfranke.se